Image module

ABFlow Ltd. site is coming soon

ABFlow Ltd. is purely domestic company operating on the Czech and foreigner markets more than 20 years. The current form of ABFlow Ltd. was created of the company Petr Bajsa.

Our activity we can divide to main four fields:
a) develop and production of magnetic-indukctive sensors, their selling, service and consultation via czech and foriner companies
b) selling, development and consultation of ultrasonic level meters
c) selling, development and consultation of ultrasonic flowmeters for open profile, included selling of Parshall flumes
d) production and development of additional assortment as grouding (earthing) rings, reduction, measuring tracks, atypical customer production

%-DDays%-HHours%-MMinutes%-SSeconds

Kontakty
ABFlow s.r.o.

Výroba * Opravy * Prodej * Poradenství - Indukční a Ultrazvukové průtokoměry * Ultrazvukové hladinoměry * Parshallovy žlaby

delimiter image

Adresa: ABFlow s.r.o., Borkovcova 2989/12, 628 00 Brno, Česká Republika
IČ/DIČ: 04765141 / CZ04765141
Registrace: Spisová značka C91794 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: 7094150297 / 2010
IBAN/BIC: CZ9620100000007094150297 / FIOBCZPPXXX

Jednatel: Ing. Petr Bajsa
Telefon: +420 602 737 201
E-mail: pbajsa@icloud.com

ABFlow s.r.o.
připravujeme pro Vás nový web

ABFlow s.r.o. je čistě tuzemská firma působící na českém i zahraničním trhu více než 20 let. Současná podoba společnosti ABFlow s.r.o. vznikla transformací fyzické osoby Petr Bajsa.

delimiter image

Naši činnost můžeme rozdělit do čtyř hlavních oborů:
a)
vývoj a výroba magneticko-indukčních snímačů, jejich prodej, servis a poradentsví prostřednictvím tuzemských i zahraničních společností
b) prodej, vývoj a poradentsví ultrazvukových hladinoměrů
c) prodej, vývoj a poradentsví ultrazvukových průtokoměrů pro otevřené kanály, včetně prodeje Parshalloých žlabů
d) výroba a vývoj doplňkového sortimentu jako jsou zemnící kroužky, redukce, měřící tratě, atypická zákaznická výroba

Image module

You can
drop us a message

Production * Repair * Sell * Consulting - Inductive and Ultrasonic flowmeters * Ultrasonic levelmeters * Parshall flumes

delimiter image

Adress: ABFlow Ltd., Borkovcova 2989/12, 628 00 Brno, Czech Republic
ID/VAT: 04765141 / CZ04765141
Registred: Document mark C91794 registered by Regional court Brno

Account number: 7094150203 / 2010
IBAN/BIC: CZ9620100000007094150203 / FIOBCZPPXXX

Executive director: Ing. Petr Bajsa
Telephone: +420 602 737 201
E-mail: pbajsa@icloud.com